EMMAGATZEMATGE EN FRED

En una cambra frigorífica cada metre cúbic té valor pel que l'aprofitament de l'espai és fonamental. Tant l'espai com la velocitat de treball s'han de tenir en compte en un ambient que no admet parades ni errors de funcionament.
Des dels sistemes compactes tradicionals (Drive in) o la seva evolució al Carro Satèl·lit (Ranger) que ens permet menors lots de forma automàtica, fins a sistemes totalment automàtics en els quals el propi sistema gestiona tot el procés entrada / sortida; sense oblidar-nos de la solució de Bases Mòbils (Powerack) que permet amb una capacitat de gairebé el 90% un accés directe a cada paleta són solucions ja consolidades en el mercat i en continu desenvolupament.