Són segures les seves prestatgeries?

Per què és important inspeccionar les seves prestatgeries
 
Les prestatgeries són equips de treball que es deterioren amb els anys a causa de cops produïts durant la càrrega i descàrrega. Per reduir els riscos i incrementar la seguretat és aconsellable fer inspeccions anuals.
Les conseqüències de tenir prestatgeries deteriorades poden ser greus, per això és aconsellable les revisions anuals segons la normativa UNE-ES 15635 "Emmagatzematge en Prestatgeries metàl·liques. Ús i Manteniment de Sistemes d'Emmagatzematge" (Publicat a BOE de l'1 de Maig del 2.010).