Prestatgeria Dinàmica

Vegi com creix la seva empresa

Les prestatgeries dinàmiques estan especialment dissenyades per a l'emmagatzematge per gravetat de càrregues paletitzades. Són el sistema idoni per a magatzems de productes peribles, aplicable a qualsevol sector de la indústria i distribució. A part de proporcionar una millor utilització del volum disponible al magatzem, combinen els principis en gestió d'inventaris FIFO i LIFO.
 
Drive-In. Sistema LIFO, la primera càrrega a entrar és l'última a sortir. És el sistema d'emmagatzematge de palets més comú utilitzat en el sistema de prestatgeries per paletització compacta. Les prestatgeries funcionen com a magatzem de dipòsit. Disposen d'un únic passadís d'accés a través del qual la càrrega i descàrrega es realitzen en ordre invers. Aquest sistema està indicat per a materials que tenen una baixa rotació.

Drive-trough. Sistema FIFO, la primera càrrega a l'entrar és la primera a sortir. La càrrega es gestiona utilitzant les prestatgeries com a magatzem regulador amb dos accessos a la càrrega, un a cada costat de la prestatgeria. Aquest sistema està indicat per a mercaderies que requereixen una alta rotació d'estoc i per poder controlar les variacions de producció.