Prestatgeria per a magatzem de la construcció

On emmagatzemar les grans càrregues?

És el sistema òptim per a l'emmagatzematge de productes llargs o pesats, perfils, canonades, barres, bigues de formigó ... ja que cap element de l'estructura dificulta la manipulació de la càrrega per molt llarga que aquesta sigui. 

CASOS PRRÀCTICS