Prestatgeria per magatzems amb necessitats especials

On emmagatzemar les gran càrregues? 

El magatzem autoportant sobre prestatgeries metàl·liques està especialment dissenyat per a equipar un magatzem per a càrregues llargues evitant la construcció d'una nau d'obra. En aquest sistema d'emmagatzematge, les prestatgeries s'utilitzen, a més de per a l'emmagatzematge de la mercaderia, per suportar sobre elles l'estructura de tancament formant així una nau per a emmagatzematge.

CASOS PRÀCTICS