Palets

Els palets de plàstic aporten una sèrie d'avantatges tant econòmiques com mediambientals: pesen aproximadament la meitat, són més fàcils de netejar, encaixables, resistents, reparables i reciclables al final de la seva vida útil.
Els palets de plàstic higiènics són ideals per a sales blanques, ja que eliminen el risc de contaminació i humitat del producte.

Detalls Constructius