Classificació

Funcionalitat i estètica

Les prestatgeries sense cargols, són prestatgeries funcionals i estètiques per a càrregues lleugeres, destinades principalment a oficines, arxius, biblioteques; però també adquireixen gran valor en magatzems on hem de emmagatzemar manualment gran quantitat de referències.

PROJECTES REALITZATS