CARTON FLOW

El sistema Carton Flow permet estalviar temps i espai.
 
L'estalvi de temps s'aconsegueix gràcies a la fàcil instal·lació, però també durant el maneig, ja que les distàncies són molt curtes. Addicionalment, en comparació amb el procés de recollida des de prestatgeries de paletes, aquesta solució permet recollir més articles d'un sol prestatge. Els dos sistemes, Carton Wheel i Carton Versi, s'integren perfectament en els sistemes de prestatgeries existents.